KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar is een interactieve vierdaagse masterclass voor een select gezelschap van maximaal 22 masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen. Het Zomerseminar is van hoog niveau, sterk interdisciplinair en richt zich op wetenschappelijke aspecten van maatschappelijke vraagstukken.

Doel van het KNAW Hendrik Muller Zomerseminar is het vanuit verschillende disciplines en invalshoeken bespreken van een thema. Ieder jaar staat een ander thema centraal.

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar wordt gefinancierd door het Hendrik Muller Fonds en de KNAW gezamenlijk. 

Thema 2016

Het achtste KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar vindt plaats van dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 juni 2016 in het Trippenhuis in Amsterdam. Het thema is Onderwijs en sociale ongelijkheid.

Lees meer over het thema van het achtste Hendrik Muller Zomerseminar.

Bekijk de video voor een impressie van het vorige seminar.

Voor wie?

In aanmerking komen masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen.

Aanmelden

U kunt geen aanvragen meer indienen voor het achtste Hendrik Muller Zomerseminar.