Lindau Ontmoetingsdagen met Nobelprijswinnaars

De Lindau Foundation brengt jaarlijks dertig Nobelprijswinnaars met vijfhonderd jonge wetenschappelijke talenten uit meer dan vijftig landen bij elkaar voor een zesdaagse ontmoeting. De KNAW selecteert de Nederlandse studenten en postdocs.

De Lindau Ontmoetingsdagen hebben als doel het overdragen van kennis tussen generaties wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van zowel jonge wetenschappers als Nobelprijswinnaars. De Nobelprijswinnaars geven lezingen, er zijn plenaire discussies en thematische workshops. Ook staan er sociale evenementen op het programma. De ontmoetingen dragen bij aan de opbouw van internationale netwerken en dienen ter inspiratie voor de jonge generatie om te excelleren in de wetenschap.

Afwisselend staan de vakgebieden chemie, natuurkunde, geneeskunde/fysiologie en de economische wetenschappen centraal. Elke vijf jaar is er een interdisciplinaire ronde. De KNAW neemt de deelnamekosten van de participerende kandidaten voor haar rekening. De reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer dan wel de nominerende instelling.

De Lindau Council organiseert bijeenkomsten sinds 1951. De KNAW participeert sinds 2008.

In 2017 zullen er Lindau Ontmoetingsdagen worden georganiseerd op de vakgebieden scheikunde en economische wetenschappen:

  • De 67ste Lindau Ontmoetingsdagen vinden plaats van 25 tot 30 juni 2017 en staan in het teken van het vakgebied scheikunde.
  • De 68ste Lindau Ontmoetingsdagen op het vakgebied economische wetenschappen vinden plaats van 22 tot 26 augustus 2017.

Vakgebieden

Afwisselend chemie, natuurkunde, fysiologie/geneeskunde, economische wetenschappen

Voor wie?

In 2017: veelbelovende jonge wetenschappers op het vakgebied chemie en economische wetenschappen.

Nominatie en toelating

Scheikunde

U kunt op dit moment geen nominaties meer indienen voor deelname aan de Lindau Ontmoetingsdagen op het gebied scheikunde.

Economische wetenschappen

Voor de Lindau Ontmoetingsdagen op het vakgebied economische wetenschappen kunnen universiteiten, onderzoeksinstituten en hoogleraren maximaal twee kandidaten voordragen. Nominaties in het Engels bestaan uit een uitgebreid cv van de kandidaat en een aanbevelingsbrief. Vermeld duidelijk in de voordracht of de voorgedragen kandidaat een graduate student is of een postdoctoral or early tenure track scientist.

De deadline voor het indienen van nominaties op het gebied van de economische wetenschappen is 1 december 2016. Nominaties kunt u indienen per e-mail bij Soek Yi Tong, .