Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden

Uit het Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden verstrekt de KNAW financiële bijdragen aan de organisatie van internationale wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland door KNAW-leden.

Wat kunt u aanvragen?

De bijdrage van de KNAW bedraagt per bijeenkomst maximaal 15.000 euro.

Voor wie?

Het fonds is alleen bedoeld voor aanvragen van KNAW-leden.

Hoe kunt u aanvragen?

KNAW-leden kunnen een aanvraag indienen.

Sluitingsdata voor het indienen van aanvragen zijn:

  • 1 maart (voor een bijeenkomst die plaatsvindt tussen 1 mei in het jaar van indiening en 1 mei in het daaropvolgende jaar).
  • 1 oktober (voor een bijeenkomst die plaatsvindt tussen 1 december in het jaar van indiening en 1 december in het daaropvolgende jaar).

In verband met overtekening kunnen in  2017 geen aanvragen meer worden ingediend voor het Fonds Bijeenkomsten KNAW-leden. De inzenddatum van 1 oktober 2017 vervalt.