Fonds Staatsman Thorbecke

Het Fonds Staatsman Thorbecke heeft als doel de kennis omtrent het leven, werk en gedachtegoed van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), staatsman en grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie, te bevorderen.

Een schenking en de nalatenschap van Willem Thorbecke (1920-2014), achterkleinzoon van Johan Rudolf Thorbecke, vormen het vermogen van het fonds. Uit het fonds heeft de KNAW het programma Fonds Staatsman Thorbecke gefinancierd. Ook wordt de totstandkoming van een wetenschappelijke biografie van Johan Rudolf Thorbecke door KNAW-lid Remieg Aerts gefinancierd.

Wat kunt u aanvragen?

Leden van de KNAW en De Jonge Akademie kunnen een projectvoorstel indienen. Bij voorkeur wordt onder supervisie van de aanvrager een postdoc als projectleider aangesteld. Een project duurt één tot vier jaar. De maximale subsidie per project bedraagt € 200.000.

Vakgebieden

Vakgebieden waarop Johan Rudolf Thorbecke zich als politicus en geleerde heeft onderscheiden. Denkt u hierbij aan het gebruiken van elementen uit het leven, werk en gedachtegoed van Thorbecke om op actuele maatschappelijke vraagstukken te reflecteren. De voorkeur gaat uit naar grensoverschrijdende projecten, bijvoorbeeld tussen wetenschapsgebieden, tussen politiek en recht, tussen samenleving en wetenschap, tussen landen, et cetera.

Voor wie?

Leden van de KNAW en De Jonge Akademie.

Hoe kunt u aanvragen

Op dit moment kunt u geen aanvragen indienen.