Ronald Cramer

Titels Prof. dr.
Voorletters R.J.F.
Hoofdfunctie Groepsleider Cryptology CWI, Hoogleraar UL
Vakgebieden Zuiver-wetenschappelijk onderzoek
  Algebra, groepentheorie
  Logica, verzamelingen en getallenleer
  Theoretische informatica
Verbonden aan Centrum voor Wiskunde en Informatica, Cryptology Group
Science Park 123
Postbus 94079
1090 GB Amsterdam
tel.  020 592 4166
cramer@cwi.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties