Kristin Henrard

Titels Prof. dr.
Voorletters K.A.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR
Vakgebieden Staats- en bestuursrecht
  Internationaal recht
Leeropdracht Minderheidsbescherming
Lid van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Department of Constitutional and Administrative Law, L6-045
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.  010 408 1806
henrard@law.eur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties