Jennifer Herek

Titels Prof. dr.
Voorletters J.L.
Hoofdfunctie Hoogleraar UT/ projectleider AMOLF FOM
Vakgebieden Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Optische wetenschappen
Lid van TWINS-raad
Verbonden aan Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 3172
j.l.herek@tnw.utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties