Suzanne Hulscher

Titels Prof. dr.
Voorletters S.J.M.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UT
Vakgebieden Waterbouwkunde
  Hydrosfeerwetenschappen
  Bouwkunde, civiele techniek
Leeropdracht Waterbeheer en watersystemen
Lid van Adviescommissie Ammodo KNAW Awards (Natural Sciences)
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen
Civiele techniek, Afdeling Waterbeheer
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 4256
s.j.m.h.hulscher@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties