Wiro Niessen

Titels Prof. dr.
Voorletters W.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR/hoogleraar TUD
Vakgebieden Software, algoritmen, besturingssystemen
  Bioinformatica, biomathematica
  Biofysica, klinische fysica
  Radiologie, radiotherapie
Leeropdracht Biomedische beeldverwerking
Alumnus van De Jonge Akademie
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties