Bart Lambrecht

Titels Prof. dr.
Voorletters B.N.M.
Hoofdfunctie VIB Group Leader
Vakgebieden Immunologie, serologie
  Inwendige geneeskunde
Leeropdracht Immunopathologie van de long
Verbonden aan VIB Inflammation Research Center
UGent-VIB Research Building
FSVM Technologiepark 927
9052 Gent
België
tel.  +32 9 331 36 07/01
bart.lambrecht@ugent.be
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties