Nynke Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biochemie
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Microbiologie
  Nanotechnologie
  Zuiver-wetenschappelijk onderzoek
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
  Biofysica, klinische fysica
Leeropdracht Biofysica
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 3219
n.h.dekker@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties