Bernet Elzinga

Titels Prof. dr.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar 'Stress-related Psychopathology'
Vakgebieden Psychologie
  Psychiatrie, medische psychologie
Leeropdracht Stress en Geheugen
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Postbus 9555
2300 RB Leiden
tel.  071 527 3745
elzinga@fsw.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties