Maarten Kleinhans

Titels Prof. dr.
Voorletters M.G.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Aardwetenschappen
  Geodesie, fysische geografie
  Fysische geologie
Leeropdracht Sedimenttransport en morfodynamica van rivieren en kusten
Lid van Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs
Lid van Verkenningscommissie Taalbeleid in het hoger onderwijs
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
Departement Fysische Geografie
Postbus 80115
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 2405
m.g.kleinhans@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties