CASIMIR - Casimir Onderzoekschool

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
TUD
Jaar van erkenning
2005
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Nanotechnologie
Fysica van elementaire deeltjes
Natuurkunde
Levenswetenschappen
Vaste-stoffysica
Biofysica, klinische fysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS