IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Simulatie, virtual reality
Informatica
Fysische chemie
Technische wetenschappen
Vastestoffysica
Natuurkunde
Materiaalkunde
Scheikunde
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Website
Wetenschapsportal NARCIS