Mediëvistiek - Onderzoekschool Mediëvistiek

Penvoerder
RUG
Participerende organisaties
UvA VUA UL RU UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Geschiedenis
Taal- en literatuurwetenschappen
Kunst- en cultuurwetenschappen
Wijsbegeerte
Middeleeuwen
Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis
Website
Wetenschapsportal NARCIS