NSG - Nederlandse Onderzoekschool voor Sedimentaire Geologie

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2010
Vakgebieden
Paleontologie, stratigrafie
Aardwetenschappen
Energie
Exploitatie en beheer van het fysieke milieu
Geodynamica, sedimentatie, tektoniek, geomorfologie
Wetenschapsportal NARCIS