Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Fysiologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Kindergeneeskunde
Geneeskunde
Anatomie, morfologie
Biologie
Psychiatrie, medische psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS