Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Psychiatrie, medische psychologie
Kindergeneeskunde
Geneeskunde
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Fysiologie
Levenswetenschappen
Diergedrag, dierpsychologie
Anatomie, morfologie
Neurologie
Biologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS