Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Neurologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Psychiatrie, medische psychologie
Levenswetenschappen
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Biologie
Fysiologie
Anatomie, morfologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS