Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Psychiatrie, medische psychologie
Neurologie
Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Levenswetenschappen
Anatomie, morfologie
Biologie
Fysiologie
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS