Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Geneeskunde
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Levenswetenschappen
Biologie
Fysiologie
Anatomie, morfologie
Psychiatrie, medische psychologie
Kindergeneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS