Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Neurologie
Levenswetenschappen
Psychiatrie, medische psychologie
Fysiologie
Anatomie, morfologie
Kindergeneeskunde
Biologie
Geneeskunde
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Diergedrag, dierpsychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS