Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Diergedrag, dierpsychologie
Biologie
Geneeskunde
Neurologie
Anatomie, morfologie
Levenswetenschappen
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Kindergeneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS