Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Geneeskunde
Diergedrag, dierpsychologie
Kindergeneeskunde
Biologie
Fysiologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Anatomie, morfologie
Levenswetenschappen
Psychiatrie, medische psychologie
Neurologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS