Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Biologie
Diergedrag, dierpsychologie
Levenswetenschappen
Anatomie, morfologie
Neurologie
Psychiatrie, medische psychologie
Geneeskunde
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS