CaRe - Netherlands School of Primary Care Research

Penvoerder
UM
Participerende organisaties
VUA RU
Jaar van erkenning
2006
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Preventieve gezondheidszorg, GVO
Geneeskunde
Eerstelijnsgezondheidszorg en tweedelijnsgezondheidszorg
Verpleegkunde
Gezondheidswetenschappen
Niet-orgaangebonden specialismen
Website
Wetenschapsportal NARCIS