COBRA - Research Institute: COmmunication technology: Basic Research and Applications

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2008
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Gebruikersinterfaces, multimedia
Informatica
Technische wetenschappen
Computersystemen, architecturen, netwerken
Natuurkunde
Telecommunicatietechniek
Materiaalkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS