NCMLS - Onderzoekschool Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Immunologie, serologie
Pathologie, pathologische anatomie
Geneeskunde
Genetica
Fysiologie
Biochemie
Histologie, celbiologie
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS