NESCoR - Netherlands School of Communications Research

Penvoerder
UvA
Participerende organisaties
EUR RU UT VUA
Jaar van erkenning
2000
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Massacommunicatie
Communicatiewetenschap
Website
Wetenschapsportal NARCIS