OSAF - Onderzoekschool Subatomaire Fysica

Penvoerder
RU
Participerende organisaties
UvA UU VUA
Jaar van erkenning
2006
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Fysica van elementaire deeltjes
Atoomfysica en molecuulfysica
Wetenschappelijke apparatuur
Zuiver-wetenschappelijk onderzoek
Natuurkunde
Kernfysica
Industriële installaties
Atoomfysica en molecuulfysica
Natuurkunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS