TI - Tinbergen Instituut

Penvoerder
EUR
Participerende organisaties
UvA VUA
Jaar van erkenning
1996
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Economie
Economische wetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS