ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Biofysica, klinische fysica
Histologie, celbiologie
Geneeskunde
Genetica
Fysiologie
Neurologie
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS