ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Genetica
Geneeskunde
Biofysica, klinische fysica
Levenswetenschappen
Fysiologie
Histologie, celbiologie
Neurologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS