ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Histologie, celbiologie
Genetica
Levenswetenschappen
Biofysica, klinische fysica
Neurologie
Geneeskunde
Fysiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS