ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Biofysica, klinische fysica
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Histologie, celbiologie
Fysiologie
Neurologie
Genetica
Website
Wetenschapsportal NARCIS