ONWAR - Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam Rotterdam

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
UvA, VUmc, UvA, AMC, Nederlands Herseninstituut en ErasmusMc
Jaar van erkenning
1992
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Biofysica, klinische fysica
Genetica
Fysiologie
Histologie, celbiologie
Levenswetenschappen
Neurologie
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS