EPL - Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
Chemische technologie, procestechnologie
Technische wetenschappen
Katalyse
Scheikunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS