COEUR - Cardiovasculaire Onderzoekschool Erasmus Universiteit Rotterdam

Penvoerder
EUR
Jaar van erkenning
2003
Jaar van hererkenning
2009
Vakgebieden
Cardiovasculaire aandoeningen
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Eerstelijnsgezondheidszorg en tweedelijnsgezondheidszorg
Biofysica, klinische fysica
Genetica
Patiëntenzorg
Website
Wetenschapsportal NARCIS