MGC - Medisch Genetisch Centrum Zuid-West Nederland

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
EUR
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Tweedelijnsgezondheidszorg
Kanker
Genetica
Levenswetenschappen
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS