MGC - Medisch Genetisch Centrum Zuid-West Nederland

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
EUR
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Genetica
Kanker
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS