IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Informatica
Theoretische informatica
Technische wetenschappen
Elektrotechniek 5
Bioinformatica, biomathematica
Software, algoritmen, besturingssystemen
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS