IPA - Onderzoekschool Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Penvoerder
TUE
Participerende organisaties
VUA UL UU RU UT RUG UvA TUD
Jaar van erkenning
1997
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Informatica
Bio-informatica, biomathematica, biomechanica
Theoretische informatica
Software, algoritmen, besturingssystemen
Elektrotechniek
Technische wetenschappen
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS