Marjorie van der Kruijs

Titels Drs.
Voorletters M.C.J.
Functie Senior beleidsadviseur
Afdeling Personeel en Organisatie
Telefoon 020 551 0720
Mobiel 06 5120 5055
E-mailadres marjorie.van.der.kruijs@knaw.nl