Legal Affairs Department

Secretariat

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Phone: 020 551 0700