R. Barents

Titels Prof. mr.
Initials R.
Main position Hoogleraar UM/hoofdmedewerker afd. onderzoek en documentatie Hof van Justitie va
Disciplines Science of law
Chair Europees gemeenschapsrecht
Division Humanities and Social Sciences Division
Section Law Section
Membership Correspondent
Since 1995