R. Barents

Titels Prof. mr.
Initials R.
Main position Hoogleraar UM/hoofdmedewerker afd. onderzoek en documentatie Hof van Justitie va
Disciplines Science of law
Chair Europees gemeenschapsrecht
Domain Behavioural Sciences, Social Sciences and Law
Membership Correspondent
Since 1995