René Barents

Titels Prof. mr.
Initials R.
Main position Hoogleraar UM/hoofdmedewerker afd. onderzoek en documentatie Hof van Justitie va
Disciplines Science of law
Chair Europees gemeenschapsrecht
Domain Behavioural Sciences, Social Sciences and Law
Membership Correspondent
Since 1995
Correspondent of Behavioural Sciences, Social Sciences and Law