Maria Heijne

Titels Drs.
Initials M.A.M.
Main position Directeur Bibliotheek UvA en HvA
Member of Science Committee IISG-KNAW
Employed by Universiteit van Amsterdam
Directie en Staf UB
Singel 425
1012 WP Amsterdam
tel.  020 525 2307
Personal website