Yra van Dijk

Titels Prof. dr.
Initials Y.
Main position Hoogleraar UL
Chair Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief
Member of Council for the Humanities
Employed by Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen
P.N. van Eyckhof 1, Witte Singel-complex, 2.01a
2311 BV Leiden
tel.  071 527 2625
y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl
Personal website