Irene de Jong

Titels Prof. dr.
Initials I.J.F.
Main position Hoogleraar UvA
Disciplines Linguistics
  Arts and culture
Chair Oudgriekse Taal- en Letterkunde
Domain Humanities
Membership Member
Since 2015
Member of Humanities
Member of J. Gonda Foundation
Employed by Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen
Afdeling ACASA
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
tel.  020 525 2559
i.j.f.dejong@uva.nl
Personal website
Research/publications

Irene de Jong (1957) past concepten uit de narratologie toe op oud-Griekse literatuur, in het bijzonder op de werken van Homerus, Herodotus, Sophocles en Euripides. Centrale vraag in haar onderzoek is waarom de Griekse literatuur, die meestal niet gelezen werd maar voorgedragen, zo effectief en overtuigend was. Op het gebied van de narratieve analyse is De Jong een wereldautoriteit.