Dennis Dieks

Titels Prof. dr.
Initials D.G.B.J.
Main position Hoogleraar UU
Disciplines History and philosophy of science and technology
  Philosophy
Chair Wijsbegeerte en grondslagen van de natuurwetenschappen i.h.b. de natuurkunde
Domain Humanities
Membership Member
Since 2008
Board Member of Evert Willem Beth Foundation
Member of Humanities
Employed by Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut
History and Philosophy of Science
Postbus 85170
3508 AD UTRECHT
tel.  030-2531895
d.dieks@uu.nl
Personal website
Research/publications