Inald Lagendijk

Titels Prof. dr. ir.
Initials R.L.
Main position Hoogleraar TUD
Disciplines User interfaces, multimedia
  Computer science
  Telecommunication engineering
  Communication sciences
Chair Informatie- en communicatietheorie
Domain Natural Sciences and Engineering
Membership Member
Since 2009
Member of Natural Sciences and Engineering
Employed by Technische Universiteit Delft
Mekelweg 4
2628 CD Delft
tel.  015 278 3731
r.l.lagendijk@tudelft.nl
Personal website
Research/publications