KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 100 pages | ISBN 978-90-6984-713-9 | With a summary in English | free

Met de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten wil de KNAW jonge wetenschappers inspireren plannen te maken voor onderzoeksfaciliteiten aan de grenzen van onze kennis, en om die plannen gezamenlijk uit te werken in voorstellen. De Agenda bevat dertien voorstellen voor faciliteiten die rond 2025 of daarna wenselijk zijn.

In de publicatie worden de projecten beschreven op een manier die ook voor niet-ingewijden te begrijpen is.