Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen

Naar een adequaat systeem voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2012 | 52 pages | ISBN 978-90-6984-653-8 | With a summary in English | free

Dit rapport beoogt vooral het gebruik van een nieuw beoordelingssysteem voor onderzoek in de geesteswetenschappen te bevorderen dat in het KNAW-advies Kwaliteitsindicatoren voor onderzoek in de geesteswetenschappen (2011) is voorgesteld.