Literacy in the age of new media

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Raad voor Geesteswetenschappen, RGW)

2008 | 15 pages | free

Nieuwe digitale media en ‘oude’ media, zoals gedrukte media en televisie, lopen in onze multimediale samenleving steeds meer door elkaar. Waar vroeger het geschreven woord dominant was, gebruiken mensen in diverse contexten in toenemende mate combinaties van woord, beeld en geluid. Dergelijke convergenties in de culturele praktijk vragen om nieuwe samenwerking tussen mediawetenschappers, letterkundigen en taalkundigen. Ze vragen ook om een hernieuwde reflectie op de vaardigheden die mensen in staat stellen om volwaardig deel te nemen aan de toekomstige vormgeving van onze cultuur. Tijdens een druk bezochte conferentie rond dit thema gingen mediawetenschappers, taalkundigen en letterkundigen niet alleen in gesprek met elkaar, maar ook met vertegenwoordigers uit de wereld van het onderwijs, de boeken en de audiovisuele en nieuwe media. De lezingen en de daaropvolgende discussies lieten de complexiteit zien van zowel het hedendaagse media- en cultuurlandschap alsook van de vaardigheden die in de toekomst gekoesterd en bevorderd zouden moeten worden.