Publieke kennisinvesteringen en de waarde van wetenschap

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2013 | 68 pages | ISBN 978-90-6984-673-9/ With a summary in English | free

Wetenschap draagt bij aan welvaart en welzijn, dat zal vrijwel niemand betwisten. Maar wat leveren investeringen in kennis nu eigenlijk concreet op? De KNAW-commissie ‘Waarde van wetenschap’ verkende de mogelijkheden om het rendement van publieke investeringen in kennis – in kennisinstellingen en kenniswerkers – te kwantificeren.