Verschilzicht

Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2013 | 136 pages | ISBN 978-90-6984-670-5 | With a summary in English | free

Voor een vitale toekomst van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek is meer samenwerking noodzakelijk tussen universiteiten, musea en andere instellingen op dit terrein. Om de samenhang in het veld, en daarmee de positie van het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, te versterken pleit de KNAW voor een nationaal topcentrum waar kunsthistorici vanuit verschillende invalshoeken kunnen werken aan een gezamenlijke onderzoekagenda. Een KNAW verkenningscommissie onder leiding van prof. Maarten Prak onderzocht bedreigingen en kansen voor het Nederlandse kunsthistorisch onderzoek, dat zowel wordt uitgevoerd binnen universiteiten als bij musea en rijksinstellingen. De bevindingen zijn samengebracht in het rapport Verschilzicht - Beweging in het kunsthistorisch onderzoek in Nederland.

In Dutch, with a summary in English