Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen

Tweede druk

Adviescommissie Wetenschap en Ethiek

2005 | 78 pages | ISBN 90-6984-000-6 | free

Wetenschappelijk onderzoek is mensenwerk. Wetenschappelijk inzicht groeit als onderzoekers samenwerken en voortbouwen op de resultaten van anderen. Maar onderzoekers moeten ook met elkaar concurreren. Geld voor onderzoek is schaars en aanzien op grond van wetenschappelijke prestaties vaak snel vervlogen. Onderzoekers kunnen in de verleiding komen zaken anders voor te stellen dan ze zijn, eisen van zorgvuldigheid minder serieus te nemen of al te luchthartig gebruik te maken van materiaal van anderen. Maar ook kunnen conflicten ontstaan over het gebruik van onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld met een opdrachtgever.

Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen gaat in op kwesties als: vertrouwen, bedrog en zelfbedrog; zorgvuldigheid en nalatigheid; volledigheid en selectiviteit; concurrentie en collegialiteit; publiceren, auteurschap en geheimhouding; contractonderzoek; omgang met publiciteit en media; toepassingen en waardenvrijheid. Het eindigt met suggesties voor preventie van wetenschappelijk wangedrag. De dilemma's en verleidingen waar onderzoekers aan bloot kunnen staan worden in korte hoofdstukken besproken en zijn vergezeld van gevalsstudies met discussievragen.

Deze opzet maakt dit boekje bijzonder geschikt voor gebruik in cursussen voor promovendi. In 2000 de eerste versie van dit boek. Voor de nieuwe editie is de tekst - mede op grond van de reacties en de kritiek die de eerste editie heeft opgeroepen - herzien, uitgebreid, aangevuld, en waar nodig gecorrigeerd. Deze publicatie is uitsluitend in pdf-formaat te raadplegen.

English translation: Scientific Research: Dilemmas and Temptations