Harm Habing

Vanuit de KNAW vroeg men mij iets te schrijven bij jouw afscheid als president. Nu heb ik je juist in die functie nauwelijks meegemaakt omdat ik mijn sociale activiteiten de laatste jaren heb geschrapt en in isolement heb geleefd vanwege ziekte van mijn vrouw. Nu dat verdriet voorbij is (ze is bijna geheel hersteld van een diepe depressie) heb ik me voorgenomen weer aandacht te gaan besteden aan mijn wetenschap en de daarbij horende organen, zoals de KNAW, en nu vertrek je. Ben je een goede president geweest? Het zal zeker zo zijn, maar ik kan het niet beoordelen. Van nature voel ik een grote reserve voor bestuurders, omdat ze zo vaak ver afstonden van de organisatie die ze leidden (en die reserve heb ik ook voor de bobo die ikzelf ben geweest), maar ik heb ik telkens weer respect gehad voor de verschillende Presidenten van de KNAW  die ik heb meegemaakt. Elke keer weer kreeg ik het gevoel dat bij die persoon het vuur van enthousiasme voor het echte wetenschappelijke handwerk aanwezig was en goed verdedigd werd. En, al is jouw presidentschap voor mij onopgemerkt voorbijgegaan, ik heb het volste vertrouwen dat jij deze moeilijke functie ook goed hebt vervuld. En het is natuurlijk ook een grote en heerlijke eer om die functie te bekleden! Ik schep er wel eens mee op: de president is me goed bekend als collega. 

Ik ben nog altijd blij dat ik je gevraagd heb als mijn opvolger in het Tweede Teylers Genootschap. Hoe klein dat Genootschap ook is en met hoeveel ouderwetse gewoontes het is omgeven, ik ontmoet er altijd weer, op die ene dag in het jaar wanneer we bij elkaar komen, enthousiaste wetenschappers met een heel andere achtergrond maar met wie ik iets ondefiniëerbaars gemeen heb, liefde voor onderzoek. Wim Gerretsen, de grote kenner van de middeleeuwse poëzie; Jan Lever, de man die de vlag van de evolutieleer zo lang verdedigde binnen het kring van zijn behoudende geloofsgenoten en daar ook nog eens met ironie over wist te vertellen- beide waren voorbeelden die me vertelden dat er buiten de sterren- en natuurkunde boeiend wetenschappelijk onderzoek viel te doen. En ik hoop dat jij het ‘TTG' ook zo beleeft. 

Ik wil je een cadeau geven dat past bij het vertrek van een President van de KNAW: een dik boek over de geschiedenis van de sterrenkunde. Enige bezwaar: ik heb het zelf geschreven. Ik denk dat het wel geslaagd is, maar zoiets blijft een riskant cadeau. De enkele keren dat Ik zelf een boek als cadeau kreeg van de auteur hoogstpersoonlijk, brachten mijn Gronings/Drentse wortels me tot de stiekeme gedachte: kon hij niets beters bedenken? Toch hoop ik dat je wat in mijn boek zult willen lezen en geïnteresseerd zult raken in die kleine wetenschap die op een slof en een schoen door de tijd trok en nu een miljarden-euro-bedrijf is geworden met hele legers van onderzoekers (meer dan 300 auteurs van het artikel dat de ‘eerste foto’ van een zwart gat toonde; april 2019; voorpaginanieuws op kranten van over de hele wereld). 

Afscheid nemen betekent ook: meer vrije tijd krijgen. Ik hoop dat je daarvan zult genieten.

Het ga je goed, blijf gezond, 

Hartelijke groet, 

Harm Habing