Jan Willem Duyvendak

Beste Wim,

Namens NIAS – de staf en fellows- wil ik je graag bedanken voor je grote inzet voor de wetenschap in Nederland. Als president van de KNAW heb je, soms tegen de stroom in, het belang van onafhankelijk en eigenzinnig, interdisciplinair onderzoek benadrukt. Voor NIAS, een instituut waar disciplinaire grenzen niet of nauwelijks bestaan, was jouw interpretatie en verdediging van innovatief onderzoek erg belangrijk. Je denkt niet in hokjes, maar koestert het brede veld van alle wetenschappen en van diverse benaderingen. Ruimtelijk gesproken sta je zowel voor de breedte van de Nederlandse wetenschappers als dat je de toppen ervan hebt gesteund.

Ons voorstel om dit ook te vertalen in een temporeel perspectief –met ons pleidooi voor slow science- kon je minder bekoren. Je deelde wel met ons dat goede wetenschap tijd nodig heeft, maar zag wetenschappelijke innovatie in hoog tempo plaats vinden. Point taken: we benadrukken met slow science nu vooral dat wetenschappers zich zo onbekommerd mogelijk moeten kunnen richten op onderwerpen die zijzelf van groot belang vinden, waaraan ze met anderen, vaak over hun disciplinaire grenzen heen, kunnen werken.

Dank voor de samenwerking in de afgelopen jaren! 

Namens NIAS,

Jan Willem Duyvendak