Maria Grever

Beste Wim,

We hebben elkaar niet vaak ontmoet. Dat kwam mede door mijn managementtaken die ik als afdelingshoofd de afgelopen drie jaar had. Niettemin, ik realiseer me goed wat voor belangrijk werk je als president van de KNAW moet hebben verzet.

In elk geval denk ik met veel plezier terug aan het bezoek dat je als kersverse KNAW president bracht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. We waren bijeen met de meeste KNAW leden van de EUR. Dat was een vruchtbare en leerzame bijeenkomst voor beide partijen.

Ik dank je van harte voor je inzet voor de KNAW! En ik wens je veel succes en plezier in je verdere loopbaan.

Met hartelijke groet,
Maria Grever