Nora van der Wenden

Beste Wim, 

Hartelijk bedankt voor de samenwerking in de afgelopen jaren, eerst bij NWO en vervolgens als president van de KNAW. 

In ons eerste gesprek, jaren geleden, heb je aangegeven dat je sterk voorvechter bent van vrouwen in de wetenschap. Die rol heb je over de jaren met verve vervuld. Jouw drijfveer daarin was: zou ik mijn dochter adviseren om de wetenschap ik te gaan zoals het wereldje nu functioneert. Met jouw inzet op het vrouwvriendelijker maken van de wetenschap heb je de wetenschap en de wetenschapswereld wat mooier gemaakt en veel talent in positie gebracht. 

Ook op andere onderwerpen heb je je ingezet, bijvoorbeeld de versterking van het vrije onderzoek. Voor jou is vrij onderzoek geen tegenstelling maar juist stevig verbonden met bedrijven en vraagt het inzet en betrokkenheid van het bedrijfsleven. 

Ik ga er vanuit dat we elkaar ook in de toekomst weer tegen gaan komen, daarom is dit schrijven geen afscheid maar een tot ziens. 

Bedankt voor de samenwerking!

Met vriendelijke groet, 

Nora van der Wenden