Pieter Muysken

Beste Wim, 

Ik zit midden in een verhuizing dus ik ben helaas niet in de gelegenheid tot het maken van liederen, tekeningen of gedichten, maar ik wil graag mijn waardering uitspreken voor je werk als president van onze KNAW. Je deed dat volstrekt integer en met veel autoriteit. Je was daar bij helemaal wars van enig kijk-mij-eens gedrag. Ik hoop dat je het een leuke tijd hebt gevonden, en dat je niet al te gefrustreerd bent geraakt door de tegenwind uit Den Haag, als die er al was.

Bij twee gelegenheden heb ik in het bijzonder met je te maken gehad. Eén was bij onze omissie om voldoende aandacht aan de Nederlandse Gebarentaal (NGT) te besteden in ons rapport Talen voor Nederland. Dat heb je prima opgepakt, tot grote tevredenheid van de betrokken organisaties en onderzoekers. Het heeft even geduurd voordat het amendement digitaal alsnog bij het rapport gevoegd is maar het is goed afgerond. Nu we allemaal het bekwame gebarentolk bij de corona-presentaties gezien hebben zijn meer mensen in contact gekomen met de NGT en haar rol in onze samenleving.

De tweede was bij een korte mailwisseling over de diversiteit of het gebrek daaraan in ons ledenbestand. Je verwees naar enkele positieve voorbeelden en naar de werkzaamheden van een commissie en ik hoop dat dit op termijn effect zal hebben en zal leiden tot een breder samengestelde KNAW.

Veel ex-presidenten blijven actief deelnemen aan de beraadslagingen van onze ledenvergadering. In andere gremia (zie Obama vs. Trump) wordt dit minder gewaardeerd maar ik vind het geweldig als bestuurders hun liefde voor de organisatie blijven tonen. Ik hoop dat jij dit ook zal doen als je tijd hebt en er iets is waar je bijzondere belangstelling voor hebt. In elk geval een goede zomer toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Pieter Muysken