Discussieer mee

Brainstormsessie Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten

Datum:
11 maart 2015
Locatie:
KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact:
Telefoon:
020 551 0734
Voeg toe:

Discussiemiddag voor ideeën voor toekomstige grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Aanvang vanaf 13.30 uur.

De commissie KNAW ‐ Agenda Grootschalige Infrastructuur organiseert een discussiemiddag (pdf) waar onderzoekers hun idee kunnen presenteren voor een grootschalige onderzoeksfaciliteit voor grensverleggend wetenschappelijk werk na 2025 op het gebied van:

  • Natuur‐ en technische wetenschappen
  • Milieuwetenschappen en energie
  • Levens‐ en medische wetenschappen (medische wetenschappen ook op 18 maart)
  • E‐science-voorstellen met een bètakarakter

Overige voorstellen zijn welkom tijdens discussiemiddag op 18 maart 2015.

Aanmelden voor pitches

De aanmelding voor pitchen op 11 maart is gesloten. U wordt op de reservelijst geplaatst. Indien u heeft aangekondigd een pitch te willen houden over een medisch onderwerp, bent u, indien gewenst, ook welkom op 18 maart.